Hyresgästdialogen™

Ett byggprojekt är en möjlighet. Det är så vi ser på det. En möjlighet att skapa värden i fastigheten. Både för dig som fastighetsägare, och för dina hyresgäster.

För att åstadkomma rätt förutsättningar för det så jobbar vi i två parallella processer – en byggprocess och en mänsklig process. Och för den mänskliga processen har vi skapat tjänsten Hyresgästdialogen™.

Det första vi kommer att säga är en fråga: Vad vill du åstadkomma? Det andra kommer att vara ett råd: Starta i god tid. Det tredje är en uppmaning: Var lyhörd!

Ett byggprojekt påverkar människor. Framförallt om de bor i fastigheten. Berörs ditt hem så vill du gärna veta det. Få en chans till att förstå varför, hur och när. Och kanske komma med förslag och idéer som kan göra resultatet ännu lite bättre. Hyresgäster känner ofta väl till huset och kan ge värdefull input utifrån ett användarperspektiv – som utvecklar fastigheten.

Olika projekt har olika förutsättningar. Tillsammans med dig arbetar vi fram strategier hur just ditt byggprojekt bäst kan genomföras även ur ett mänskligt perspektiv. Vi tar reda på vem som berörs och hur de berörs. Det kan handla om alltifrån demografiska analyser till att träffa de boende och t ex genomföra workshops med dem i området.

Vi håller även i informationsmöten. Förklarar. Skapar förståelse. Och ser till att människor känner att de får komma till tals och kan påverka. Det kan t ex röra tillval och möjligheter att få till mer omfattande åtgärder än vad som först var tänkt eller att på olika sätt försöka underlätta för de boende under själva bygget.

När det fysiska byggarbetet sätter igång fortsätter vi att informera kontinuerligt, finns tillgängliga för de berörda och sköter kommunikationen mellan dig som fastighetsägare, entreprenörer och hyresgästerna. Du kan läsa mer om det nedan under tjänsten Hyresgästsamordnare. Vi kan även sköta godkännandeprocesser.

Vi har genom åren fått många erfarenheter från väldigt skilda byggprojekt och uppdragsgivare och byggt upp en både bred och djup kompetens inom Hyresgästdialogen™. Vi har kunskap inom beteendevetenskap och kommunikation och koll på hyreslag och bostadsrättslag. Vi kan snabbt anpassa våra tjänster utifrån hur just ditt uppdrag ser ut och antingen ansvara för hela processen externt eller t ex komplettera din organisation genom att för en tid bli en intim del av den och sitta på plats hos er.

Hyresgästdialogen™ innefattar bl a:

• Strategi om vilka åtgärder som ska göras
• Kontakt med Hyresgästföreningen
• Eventuella hyresförhandlingar
• Samrådsmöten
• Informationsmöten
• Informationsmaterial
• Godkännandeprocess
• Kontaktperson för hyresgäster under entreprenaden
• Enkätundersökningar
• Samordning vid evakuering
• Hantering av ärenden i hyresnämnden
• Hantering av val och tillval

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.