Energi- och Miljörådgivning

Kyla, värme, ventilation, varmvatten, el. Energianvändning är en betydande kostnad. Och att minskas den vinner inte bara du på – utan även miljön. Frågan är bara hur, och när, så det blir en ekonomiskt försvarbar åtgärd för dig. Svaret kan ofta vara, i samband med en renovering eller ombyggnad.

Vi drivs av att se möjligheter i varje projekt. Och när vi ser en kan du räkna med att vi förmedlar det. Vi arbetar t ex hela tiden för att hjälpa våra uppdragsgivare att minska deras energianvändning med lönsamhetskalkyler och ger även dagligen förslag på åtgärder.

Hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi deltar i flera forskningsprojekt kring detta. Vi agerar aktivt för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt vid renovering och ombyggnad. Och arbetar alltid för att inomhusmiljön i bostäder och arbetsplatser ska vara fri från gifter och skadliga ämnen som radon, PCB och asbest. Som kund till oss kommer du bl a märka att vi uppmanar dig att tänka på miljöpåverkan från dina fastigheter när du t ex väljer material och metoder. Självklart finns vi där och ger dig både råd och stöttning. Nedan kan du läsa vidare om fler tjänster som kan vara aktuella för dig i frågor kring energi- och miljörådgivning. Du får också gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Miljöcertifiering

Är din fastighet miljömärkt? Du har kanske fått en liknande fråga av någon potentiell ny hyresgäst, om inte så räkna med att den kommer komma. Allt...

Är din fastighet miljömärkt? Du har kanske fått en liknande fråga av någon potentiell ny hyresgäst, om inte så räkna med att den kommer komma. Allt fler bryr sig om vilken miljöpåverkan deras företag skapar och där är lokalen man sitter en viktig del av helheten. En miljöcertifiering ger dig ett tydligt svar på hur miljömässigt hållbar din fastighet är. Utifrån ett certifieringssystem får den ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns flera olika system och här i Sverige används ofta Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM SE eller LEED. Vi hjälper dig att skapa en ansökan men ger dig också råd och styrning i dina byggprojekt för att på bästa sätt nå dina miljömål. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Miljösamordnare

För att du ska få ett så aktivt miljöfokus som möjligt under ditt byggprojekt kan vi agera som din miljösamordnare. Vi styr och följer upp miljöfrå...

För att du ska få ett så aktivt miljöfokus som möjligt under ditt byggprojekt kan vi agera som din miljösamordnare. Vi styr och följer upp miljöfrågorna från start till mål. Tar fram miljöplaner som beskriver vilka miljörutiner som ska gälla under projektet och skapar ett miljöprogram som innehåller de miljökrav du ställer. Vi finns också där och stödjer projektörer och entreprenörer med miljöarbetet under projektets gång. Bl a genom egenkontroll för miljö. Det kan t ex handla om verifiering och klassning av produkter genom byggvarubedömning. Vi hjälper dig gärna finna rätt miljöfokus för ditt byggprojekt utifrån just dina förutsättningar och mål. Hör av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.