TegelfasadDen stora fördelen med en tegelfasad är att den i princip är underhållsfri och att den håller i längden. I alla fall om den inte är putsad. Dess förväntade livslängd är trettio år. En tegelfasad står också emot fukt och väta bra, om den är sprickfri. Teglet leder vatten från innanmätet av huset. Detta tillsammans gör att tegelfasader är väl värda sitt pris.

En tegelfasad kan stå för sig själv och får då den färg som teglet i sig har. Det finns en mängd olika färgalternativ på tegel, även om de flesta nyanser är röda, orange och gula. Många väljer också att putsa sin tegelfasad. Det kan vara ett snyggt alternativ, men betyder också mer i underhåll.

En tegelfasad kan vara byggd på olika sätt. Fram till och med 1940-talet byggdes rejäla väggar om 40 cm. De var stabila och hållbara. Sedan utvecklades byggnadstekniken och så kallade skalmurar blev allt vanligare. Det är tegelfasader bestående av ett tunnare skikt tegel, som byggs på andra material, vanligtvis lättbetong. En normal tjocklek på en sådan vägg är 12 cm. Som stadga används kramlor satta i mjukfogarna, som förankrar fasaderna. Idag är helmurning, såsom de gjordes förr, vanligt igen.

För att veta i vilket skick en tegelfasad är i, är det viktigt att gå igenom hela stommen, inklusive kramlor om fasaden är en så kallad skalmur. Kramlorna har en tendens att rosta, och om rostangreppet är genomgripande, finns det stora skäl att genomföra en renovering av fasaden. Genom att sätta in nya kramlor kan fasaden bli stabil igen. Alla tegelstenar som har sprickor i sig ska bytas ut och fogarna ska hållas fräscha och hela.