TappvattenrörTappvattenrör kallas dagligen enbart för vattenrör eller vattenledningar och inbegriper alla ledningar där rent vatten leds till kranar i huset. Det gäller såväl varm- som kallvatten. Tappvattenrör kan också leda vatten till eller ifrån en värmepump och andra värmekällor. Rören är tillverkade av koppar eller förzinkat stål. Kopparrören är ofta att föredra utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men är också dyrare att köpa in. Livslängden för ett vanligt tappvattenrör av hög kvalitet är cirka 50 år. Sedan bör tappvattenrören bytas ut.

Tappvattenrör är inte tätare än dess skarvar i form av kopplingar och rörfogar. Det är ofta här som läckor uppkommer. En läcka som inte syns, kan vara länge utan att husägaren upptäcker det. När skadan sedan märks har ofta skadorna blivit stora. Därför är det viktigt att kvaliteten på tappvattenrören i huset är hög, och att de är helt täta. Tappvattenrör bör, men måste inte, vara utbytbara. Det sker genom att de läggs på ett särskilt sätt som underlättar ett byte. Däremot måste alla fogar på rören vara möjliga att byta ut.

Tappvattenrör kan monteras utanpå en vägg eller gömmas i själva väggen. Läckor från tappvattenrör dragna i väggen kan vara en riskfaktor. Det är viktigt att tappvattenrören är fixerade vid väggen vid rörgenomförningar. Det beror på att tätskiktet på väggen i våtutrymmet annars förstörs. Även det kan ge stora fuktskador med tiden, när fukt tränger igenom väggen.