Taklägenheter – vindslägenheterTaklägenheter ses av många som de mest åtråvärda i en bostadsfastighet. En vind kan relativt enkelt förvandlas till en lyxig taklägenhet. Den ofta fantastiska utsikten, de sneda taken och möjligheten till terrasser som inte har någon egentlig insyn verkar lockande för alla och envar som vill ha en speciell bostad.

Många bostadsrättsföreningar bygger om sina vindar till taklägenheter. Det är ett sätt för föreningen att nytta den yta som finns i fastigheten, och för många är det ett välkommet tillskott i kassan. Vindslägenheter är mycket attraktiva och således dyra på marknaden. Det gagnar såväl bostadsrättsinnehavare i fastigheten som fastighetsföreningen i sig. Ibland säljs vinden som en råvind till en entreprenör som bygger om den till bostad. Ibland byggs vinden om till en taklägenhet på uppdrag av bostadsrättsföreningen.

I vissa bostadsrättföreningar förses taklägenheterna med ett andelstak i bostadsrättsföreningen som överstiger den andel som lägenheten skulle ha fått om enbart antalet % av den totala bostadsytan räknats in. Det kallas för att andelstalet viktas. I praktiken innebär det att årsavgiften till bostadsrättsföreningen blir något högre per kvadratmeter för den som har en takläghetenhet kontra en person som äger en lägenhet på nedre botten i samma hus. För att få inreda en vind till en lägenhet krävs bygglov. Många kommuner är dock positiva till den här typen av tillbyggnation, då det ökar antalet lägenheter i staden utan att nya hus byggs och stadsbilden förändras. Det blir en form av naturlig förtätning. Det gäller dock att uppfylla de högt ställda krav som finns på konstruktion och brandsäkerhet för att få genomföra förändringen.