Takåtgärder – takomläggning, tegeltak, plåttak, papptakTaket är husets paraply. Dess främsta syfte är att skydda den underliggande konstruktionen och de boende från fukt, väder och vind. Taket består av en takstomme, ett undertak och ett övertak. Alla tak blir med tiden slitna och åtgångna, vilket leder till att diverse takåtgärder blir nödvändiga. För att få ett hållbar tak krävs att taket ses över, hålls rent och eventuellt lagas. Det är regelbundna takåtgärder som är nödvändiga för att eventuella skador inte ska hinna förstöra det hus som står under taket. Hur ofta takåtgärder krävs beror på kvaliteten på taket och vilken typ av tak som huset har.

Det finns en mängd olika ytmaterial att välja mellan på ett tak. Det allra enklaste är ett rejält papptak. Det är en form av tak som gärna används på tak som har låg lutning. På hus och större fastigheter är taket ofta ett tegeltak eller ett plåttak, men det finns även tak tillverkade av betongpannor, skiffer, spån, eternit och en mängd andra material. Vi en takomläggning är det vanligt att lägga taket i samma stil och material som fanns innan omläggningen. Men det är inte alls nödvändigt.

Ibland kan såväl hållbarhet som utseende förbättras betydligt med ett nytt takmaterial. Vilket tak som passar bäst beror på tycke och smak men också på takvinkel och husets stil. Viljan att genomföra regelbundna takåtgärder och budgeten för taket påverkar också valet av lämpligt tak.