Stötfog – fasaderEn murad fasad och en grund av leca eller något annat oorganiskt material byggs på traditionellt vis sten för sten. Stenarna läggs med fog emellan, som håller väggen intakt och tät. Fogarna i en stenvägg utgör en stor del av den totala ytan. Ofta ligger fokus på själva stenläggningen, men med tanke på att nästan 23 % av den totala ytan utgörs av just fogar kan det vara värt att lägga lite krut på dessa vid en nybyggnation.

Det finns två typer av fogar mellan stenarna i en vägg eller en mur. Det ena är liggfogar och det andra är stötfogar. Liggfogarna är de fogar som löper horisontellt, medan stötfogarna är de vertikala fogarna. De vertikala stötfogarna ska inte löpa hela vägen uppifrån och ner. Det leder till en mycket klen konstruktion. Fogarna ska istället i möjligaste mån löpa omlott. Det kallas att de läggs i jörband.

Tekniken med fogar är en konst i sig. Fogningen är mycket viktig för slutresultatet. I de allra flesta fall ska stötfogarna vara fyllda. Men det finns tillfällen då vissa av stötfogarna bör vara öppna. Det säkrar i vissa fall dräneringen och ventilationen. Det gäller inte minst vissa stötfogar vid fönster och grundmurar. Liggfogar ska i princip alltid vara fyllda.