Vad är stambyte?Ett stambyte i en fastighet innebär att alla de rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till respektive från huset byts ut. Det görs när de gamla rören riskerar att sätta igen och spricka, vilket kan leda till stora skador på byggnader och inventarier.

Ett stambyte är ett stort ingrepp i ett hus. Eftersom de flesta ledningarna ligger gömda i väggar och i golv, är det ett digert arbete att frilägga alla dessa rör för att sedan byta ut dem. Eftersom ingreppen är så stora, förstörs också till exempel tätskikt i våtutrymmen. Det i sin tur gör att inte bara rören måste bytas ut. Hela badrumsinredningen behöver också göras om. Även köket påverkas av ingreppet. Arbetet genererar en hel del merjobb med andra ord, och allt som rivs ner måste forslas bort på något sätt. Ett stambyte är ofta en nödvändig, men också mycket omfattande och dammig process som behöver genomföras vart fyrtionde till vart femtionde år i ett hus.

Många fastighetsägare drar sig för att genomföra ett stambyte. Kostnaderna som är förenade med renoveringen är stora, och under den tid det tar att genomföra ett stambyte behöver oftast de boende en ersättningslägenhet. Därför är det frestande för många att ta till nyare tekniker i form av relining som innebär mindre ingrepp i fastighetens interiör. Det är ett sätt att belägga de gamla nötta rören med en ny och fräsch insida, utan att avlägsna rören från dess positioner. Kostnaden för detta arbete är ungefär hälften av vad ett stambyte kostar. Det är dock under diskussion om en relining kan ersätta ett stambyte.