SpillvattenrörSpillvattenrör är ett finare ord för avloppsrör. Det innebär i korthet att spillvattenrören är de rör som leder bort wc-, bad-, dusch- och annat avloppsvatten från huset ut till det kommunala avloppssystemet alternativt den privata brunnen.

Spillvattenrör är ofta tillverkade av någon form av PVC, men metallrör som till exempel kopparrör och järnrör finns också. I vissa fall, särskilt under marken, är spillvattenrör tillverkade av betong. Livslängen på ett vanligt spillvattenrör brukar beräknas till runt femtio år. Plast blir med tiden skör och spricker, järn- och kopparrör korroderar vilket kan leda till avlagringar som ger stopp i systemet. Livslängden varierar något beroende på kvalitet av rör.

Kopplingar av WC och avlopp till spillvattenrör ska alltid ske av professionell installatör då det är mycket viktigt att anslutningarna blir helt täta och att spillvattenrören inte skadas av installationen.

Skador i ett spillvattenrör kan leda till stora problem för en fastighetsägare. Smutsigt vatten tränger då ut i byggnadens konstruktion, eftersom rören är lagda i väggar och golv. Det kan ta lång tid att upptäcka skadan, och när den väl upptäcks kan skadorna som det trasiga röret orsakat vara stora. Det är därför viktigt att hålla stammarna i ett hus i gott skick. Genom att genomföra en rörinspektion med jämna mellanrum och spola, relina eller byta stammarna vid behov hålls de spillvattenrör som finns i huset i gott skick.