Rot-avdragRot-avdraget är en skattereduktion som är möjlig att nyttja för alla som betalar inkomstskatt i Sverige och som själva äger sin bostad. Det är även möjligt att nyttja rot-avdraget för arbeten som utförs i en bostad som ägs av föräldrarna. Den gäller dock inte för nybyggnationer, eller för fritidshus.


Möjligheten att nyttja rot-avdrag gäller för renoveringar, tillbyggnationer och reparationer som utförs i bostaden. Det kan handla om en badrumsrenovering, takomläggning, fönsterbyten, byggnation av ett uterum, eller byte av värmeanläggning i ett hus, för att bara nämna några exempel. Hela listan på de arbeten som är inkluderade i rot-avdragsregeln finns att se på Skatteverkets hemsida.

Det avdrag som kan göras gäller för själva arbetet, och inte för materialet. Den som utför arbetet ska dessutom ha en f-skattesedel. Skattereduktionen är upp till 50 % med en högsta nivå om 50 000 kr per år och person som äger bostaden. Om två personer äger en bostad kan alltså avdraget uppgå till 100 000 kr per år totalt. Men det finns en hake. Det går inte att få mer skattereduktion än vad som ska betalas i inkomstskatt innevarande år. Det betyder att lönen behöver vara runt 25 000 kr eller mer per månad för att fullt rot-avdrag ska kunna nyttjas, men det kan variera något beroende den skattesats som gäller i kommunen. Den som har låneräntor eller andra avdrag behöver tjäna mer än så för att fullt rot-avdrag ska kunna nyttjas.

Rot-avdraget dras direkt på den faktura som ställs ut av hantverkaren som utför arbetet. Det krävs dock att beställaren begär skattereduktionen. Den som är osäker på hur mycket rot-avdrag de har rätt till kan kontakta Skatteverket, som kan ge besked. Den som drar av för stora belopp enligt rot-avdragsregeln blir återbetalningsskydlig genom kvarskatt.