Rörinspektion – filmning och spolningInför en påtänkt renovering av stammarna i en fastighet är det viktigt att inspektera vilken status som rören har. Det avgör vilken insats som krävs för att få ett väl fungerande stamsystem. Kanske behöver hela stammarna bytas ut, en relining genomföras, eller så räcker det med att en spolning rensar rören från smuts och kemikalier. Det räcker sällan med att utföra en rörinspektion från utsidan. Ofta ligger rören dolda i bjälklag och väggar, och även om de skulle synas är det svårt att avgöra hur fritt det är i rören utan att se insidan. Rören är också vinklade och långa, vilket gör att det krävs en del teknik för att inspektera dem.

En rörinspektion sker därför vanligtvis med en kamera som firas ner i själva stammen. Med en kamera kan alla rörs insidor synas, och eventuella stopp och brister upptäckas. Filmningen kan också göra sitt efter en relining eller en spolning, för att säkerställa att arbetet gått rätt till och att stoppet verkligen upplösts av insatsen.

Med tiden byggs fett och smuts på som avlagringar på insidorna vilket gör att avloppen inte fungerar som de ska. En spolning av avloppet gör att rören blir renade från inre beläggningar och eventuella flaskhalsar. Spolningen sker med maskiner med högt tryck och väldigt varmt vatten, så att beläggningarna spolas bort ordentligt. Det är vanligt att en rörinspektion genomförs före och efter arbetet för att säkra att insatsen har haft avsedd effekt.