ReliningRelining är en modernare variant av renovering av nötta vatten- och avloppsstammar i ett hus eller i en bostadsfastighet. Renoveringen innebär att stammarna renoveras från insidan, istället för att bytas ut i sin helhet. Metoden ersätter inte stambytena, men kan i vissa fall vara ett bra alternativ.

Stammarna i en fastighet har en begränsad livslängd om ungefär 50 år. Det gäller oavsett det material stammarna är byggda av. Efter den tiden är det stor risk för materialutmattning av olika slag vilket leder till sprickor och läckor. Dessa läckor kan orsaka stor skada i huset. Det traditionella sättet att renovera stammen på är att helt sonika byta ut hela systemet. Det innebär ett stort och kostsamt arbete där badrum måste bilas upp, väggar brytas upp och golv förstöras. För att minska på kostnader och inte minst arbetsmoment för att få fräscha stammar har relining utvecklats. Det innebär att de rör som är nötta får sitta kvar, men att de renoveras från insidan. En sorts beläggning läggs på insidan av rören, vilket gör att de tätas från sprickor. Vanligtvis är de material som läggs på insidan av rören tillverkad av epoxy eller polyester. Det ställs stora krav på hantverkaren vid en relining. Beläggningen på insidan måste bli helt tät, även i rör och skarvar.

Kostnaden för en stamrenovering via relining är ungefär hälften av vad ett stambyte skulle kosta. Däremot diskuteras det inom branschen hur effektiv metoden är och om den verkligen håller måttet i längden. Rören blir något smalare efter renoveringen och om rören är i mycket dåligt skick är det risk att en beläggning på insidan inte räcker för att garantera rörens täthet.