Kristus konungens katolska församling

Faktauppgifter

Adress: Nya Allén 7, Göteborg

Byggår: En etapp byggd 1963 och tillbyggnad från 1980-talet

Övrigt: Församlingshemmet består av undervisningslokaler, bokhandel och matservering mm

  • Ombyggnad av skolsal till kontor och expedition samt personalutrymmen.
  • Renovering av matsal och storkök inkl nyinstallering av fettavskiljare.
  • Ombyggnad av hiss samt förlängning ner till plan 0.
  • Renovering av trapphus
  • Utvändig renovering av fönster, fasader och tak