Kjellberg & Möller AB

Faktauppgifter

Adress: Karl Gustavsgatan 30-42, Föreningsgatan 33, Göteborg

Antal lägenheter: 106 st

Byggår: 1971

  • Fönsterbyte
  • PCB-sanering av utvändiga fogmassor.
  • Balkongrenovering; betongreparationer