Källfelt Byggnads AB

Faktauppgifter

Adress: Karl Johansgatan 86 och Chapmanstorg 10, Göteborg

Antal lägenheter: 42 st

Byggår: 1957

Övrigt: Det finns ett antal lokaler i entréplanet.

  • Badrumsrenovering
  • Stambyte; Vatten- och spillvattenstammar.
  • Hela fastighetens och lägenheternas elsystem byts ut.
  • Hyresgästerna erbjuds nya kök.