HSB BRF Gustav Adolf 100

Faktauppgifter

Adress: Hökegårdsgatan 2AD, 4A-B och Landshövdingegatan 40, Mölndal

Antal lägenheter: 57 st

Byggår: 1956

  • Renovera ca 56 st badrum och ett antal separata wc.
  • Bygga 1 st nytt badrum i ”lager”
  • Byta ut vatten- och spillvattenledningar till badrum och kök.
  • Byta el-ledningar från fastighetscentral till och med 57 st lägenhetscentraler.
  • Relining av spillvattenledningar under bottenplatta.