Dicksonska Stiftelsen

Slider image
Slider image

Faktauppgifter

Adress: Framnäsgatan 22 och Glasmästaregatan 11, Göteborg

Antal lägenheter: 42 st

Byggår: 1947

Övrigt: Det finns 1 st lokal i fastigheten.

  • Badrumsrenovering.
  • Stambyte; Nya vatten- & spillvattenstammar.
  • Ingjutna spillvattenledningar i bottenplattan relinas.
  • Hela fastighetens och lägenheternas elsystem byts ut.
  • Nytt ventilationssystem; byts från självdrag till mekaniskt.
  • Lägenhetsombyggnad; Tillval som hyresgästerna erbjuds vilket innebär nytt kök, nya ytskikt, ny säkerhetsdörr, nytt elssytem och i vissa fall öppnare planlösning.