BRF Pillunden

Faktauppgifter

Adress: Pilvägen 48-70, Sollentuna

Antal lägenheter: 120 st

Byggår: 1969

Övrigt:

  • Renovera 120 st badrum
  • Stambyte; Vatten- och spillvattenstammar.
  • Lägenheternas elsystem i badrum byts ut.
  • Fönsterbyte