BRF Minnet 11

Faktauppgifter

Adress: Kratsbodavägen 36, Bromma

Antal lägenheter: 16 st

Byggår: 1944

Övrigt:

  • Badrumsrenovering
  • Stambyte; Vatten- och spillvattenstammar
  • Lägenheternas elsystem i badrum byts ut
  • Trapphusrenovering
  • Relina spillvattenledningar i bottenplattan