BRF Ked 15

Faktauppgifter

Adress: Bondegatan 64, Stockholm

Antal lägenheter: 32 st

Byggår: 1915-1916

Övrigt:

  • Renovering av gårdsbjälklag, ca 200 m²
  • Plattsättning av marksten på gård
  • Justering av dagvattenbrunn på gård
  • Fönsterrenovering