BRF Gröna gatan 27-39

Faktauppgifter

Adress: Gröna Gatan 27-39, Göteborg

Antal lägenheter: 83 st

Byggår: 1965

Övrigt: Det finns 7 st lokaler i fastigheten varav en är dagis.

  • Badrummen skall renoveras.
  • Separata wc skall renoveras.
  • Vatten- och Spillvattenstammar byts ut.
  • Spillvattenledningar i bottenplattan spolas och fräses.
  • Hela fastighetens och lägenheternas elsystem byts ut.
  • Förlängning av bef. hisschakt samt byte av befintliga hissar