BRF Berzeliigatan 13

Faktauppgifter

Adress: Berzeliigatan 13, Göteborg

Antal lägenheter: 20 st

Byggår: 1906

Övrigt: Svårt projekt då det är olika planlösningar för varje lägenhet.

  • Badrummen skall renoveras.
  • Nya badrum skapas då vissa lägenheter saknar detta.
  • Vatten- och Spillvattenstammar byts ut.
  • Hela fastighetens och lägenheternas elsystem byts ut.
  • Vindsutredning som påvissar olika möjligheter.