Bostjärnan Förvaltning AB

Faktauppgifter

Adress: Svärdsliljegatan 2-4, Västerås

Antal lägenheter: 38 st

Byggår: 1953

Övrigt: Det finns 1 st lokalhyresgäst (pizzeria)

 • Totalombyggnad av samtliga lägenheter
 • Stambyte; Vatten- och spillvattenstammar
 • Hela fastighetens och lägenheternas elsystem byts ut.
 • Nytt mekaniskt ventilationssystem
 • Renovering av tvättstuga
 • Byte yttertak inkl. nya takkupor
 • Byte av fönster och fönsterdörrar
 • Tilläggsisolering av fasader
 • Nya vinds- och källarförråd
 • Nya balkonger och balkongräcken
 • Nya entrébyggnader