Bostads AB Poseidon

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Faktauppgifter

Adress: Kabelgatan 27-31 och Märlspiksgatan 2-4, Götebor

Antal lägenheter: 114 st

Byggår: 1950

Övrigt: Det finns några lokaler varav en är dagis.

  • Badrummen skall renoveras.
  • Vatten- och Spillvattenstammar byts ut.
  • Spillvattenledningar i bottenplattan relinas.
  • Hela fastighetens och lägenheternas elsystem byts ut.
  • Hyresgästerna erbjuds nya kök.
  • 2 st ny lägenheter skapas från befintliga utrymmen.