BF Sjätte Bohus

Faktauppgifter

Adress: Kungälvsgatan 8A & 8B, Göteborg

Antal lägenheter: 15 st

Byggår: 1926

  • Renovera 15 st badrum och ett separat wc.
  • Byta ut vatten- och spillvattenledningar.
  • Byta ut värmeledningar till badrum.
  • Diverse elarbeten inom badrum.
  • Dra upp ledningar till vind för att förbereda för kommande bygge.