BF Pålen upa

Faktauppgifter

Adress: Pålsundsgatan 5, Stockholm

Antal lägenheter: 21 st

Byggår: 1917

Övrigt: Det finns ett antal lokaler i entréplanet.

  • Avyttra asfaltering på innergården
  • Omdränering samt nya anslutningar dagvatten
  • Lagning av sprickor i grundmur
  • Putslagning av sockel
  • Återfyllning och plattsättningsarbete med marksten på innergård