RadonRadon är en lukt- och färgfri men radioaktiv gas som påverkar oss människor negativt. Ämnet faller sönder och bildar så kallade radondöttrar, vilket är hälsofarliga ämnen för människor såväl som djur. Om en person utsätts för höga radonhalter under lång tid ökar risken för lungcancer. För att få reda på om en fastighet eller dess omgivning utsöndrar radon krävs mätverktyg.

Radon kan utsöndras från grundvattnet, från marken eller från material som huset byggts av. Det är vanligast att radon som kommer in i bostaden kommer från marken som bostaden är byggd på. De material som kan avge radon är de stenbaserade materialen. Alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, är en särskild riskkälla vad gäller radon. Det är ett material som framför allt användes i byggnadernationer mellan år 1929 och 1970-talet. Kommunalt vatten innehåller sällan höga halter av radon. Risken är betydligt högre för de som har eget vatten från en bergborrad brunn eller från en kallkälla.

Om radonhalten i ett hus ligger över 200 Bq/m3 anses halterna för höga för att en hälsosam inomhusmiljö ska kunna garanteras. Då krävs det åtgärder som minskar radonhalten i inomhusluften på något sätt. Det kan handla om att lägga om ventilationssystemet och att ta bort källorna som avger radon. Om radonet kommer från marken kan det löna sig att täta grunden så att radon inte tar sig in i bostaden. Det finns bidrag att söka för den som har ett så kallat radonhus.