Projekt

Helhetsåtagande eller punktinsatser. Vi har en bred erfarenhet av ombyggnad och utveckling av kommersiella fastigheter så väl som bostadsfastigheter. Här är några exempel på projekt, genomförda eller pågående.

Referensprojekt

Så bygger Rotpartner om Lilla Bommen – utan att stänga ned den dagliga verksamheten.
”Nu investerar vi för att bibehålla attraktionskraften.”
”Så blev John Mattsons hyresgästdialog ännu bättre.”