Bakgrund

Bakgrund

Rotpartner är en privatägd fristående koncern som grundades våren 2008 i samband med sammanslagningen mellan bolagen Rotpartner och Fönstersystem, med en historik sedan 1980. Sammanslagningen skedde för att samla spetskompetenserna, från åtgärder på hundratusentals fönster, åtskilliga balkonger och fasader och drygt femtiotalet stambytesprojekt, inom en verksamhet och skapa ett starkt nischföretag i rot-sektorn med kvalificerade projekledarfunktioner inom området.

Genom en kundnärhet till fastighetsförvaltande organisationer och ägande och förvaltande av egna fastigheter har Rotpartner utvecklat kunskaper runt hyreslagstiftning m m och med detta utvecklat unika sätt att skapa delaktighet och föra dialogen med slutkunden - hyresgästen (eller bostadsrättsföreningens medlemmar). 

Verksamheten har sedan starten varit lokaliserat i Göteborg/Kungälv och verkat i västra Sverige och finns idag också etablerat i Stockholm.