Vi förstärker med ytterligare expertkompetenser

Vår satsning på nyanställningar fortsätter och resulterar nu även i att vi breddar vårt utbud med tre nya tjänster; certifierad sakkunnig tillgänglighet, certifierad sakkunnig skyddsrum och certifiering av byggnader inom Miljöbyggnad och BREEAM. Riktigt kul! Här är lite kort vad dessa tjänster innebär, vill du veta mer så är du varmt välkommen att slå en signal.

Certifierad sakkunnig tillgänglighet
Som certifierad sakkunnig inom tillgänglighet har vi djupa kunskaper inom området och hjälper dig som fastighetsägare att få tillgänglighetsfrågorna hanterade på ett korrekt sätt. Certifieringen innebär att vi tar över ansvaret gentemot plan- och bygglagen och att du som fastighets-ägare kan använda dig av den certifierade som sakkunnig i kontrollplanen.

Certifierad sakkunnig skyddsrum
När du utför byggarbeten inom en fastighet som rymmer skyddsrum så finns det krav på att involvera en skyddsrumssakkunnig. Helt enkelt för att kunna säkerställa skyddsrummets funktion. Vill du veta om ditt skyddsrum fortfarande är aktivt kontaktar du Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Certifiering av byggnader inom Miljöbyggnad och BREEAM
Det är väldigt vanligt idag att certifiera sina byggnader, både i samband med ombyggnad och nyproduktion. Nu kan vi hjälpa dig med hela den processen inom Miljöbyggnad respektive BREEAM. Med dessa system får du ett kvitto på att du gjort kloka val och har en långsiktigt hållbar fastighet, både vad gäller materialval, inomhusmiljö och energiförbrukning. En trygghet för dig som fastighetsägare. Och för de som vill bo och verka i fastigheten. Dessutom ökar fastighetens attraktionsvärde.