”Sjung om studentens lyckliga byggprojekt”

AF Bostäder tog kontakt med Rotpartner på rekommendation från SGS Studentbostäder i Göteborg som vi samarbetat med i många år. Kul! Nu genomför vi statusbesiktning och förstudie av drygt 2000 bostäder så att studenterna i Lund kan fortsätta sjunga om sina lyckliga dagar.

Stiftelsen AF Bostäder är södra Sverige största studentbostadsföretag. De utvecklar, bygger och sköter bostäder åt ca 7 500 studenter vid Lunds Universitet. Hyresgäster som både kräver snygga, hållbara, intelligenta – och billiga bostäder.

– Vi besiktigar områdena och tittar bl a på fukthalter och spillvattenrörens skick. Sen utvärderar vi och ser om något bör prioriteras. Vi tar även fram förslag på metoder som passar de olika fastigheterna bäst, kalkyler kring vad det uppskattas att kosta samt tittar på tidplan. Vi tar också alltid hänsyn till hyresgästerna och tittar bl a på olika alternativ som kan underlätta för dem under arbetet, säger John Kåwert, uppdragsansvarig på Rotpartner.

Det handlar som sagt om drygt 2 000 studentbostäder byggda på 60-talet fördelat på lägenheter och på korridorrum i tre olika områden. Men, här har man fördelen av att alla är byggda på liknande sätt. Så när man finner en bra metod ja, då kan man effektivisera.

– När det är stora volymer så förespråkar vi provhus. På så sätt har man möjlighet att upptäcka sådant man inte kunde förutse. Man kan utvärdera tillvägagångssätt och eventuellt revidera innan man handlar upp entreprenör. Det ger också entreprenören möjlighet att reflektera och utrymme att förbättra så det blir bra i alla led. Genom att använda sig av provhus så kvalitetssäkrar vi och effektiviserar. Något alla i projektet vinner på, fortsätter John Kåwert. Du kan läsa mer om förstudie under Våra tjänster.