Rotpartner vill locka fram det bästa med tjänsten Samverkansledare/Partneringledare

Rotpartners värdegrunder med tron på öppenhet och omsorg i alla lägen tillsammans med ett brinnande engagemang att skapa värden gör det naturligt att man nu även kommer erbjuda tjänsten Samverkansledare/Partneringledare. Koncernchef Fredrik Olsson är först ut som diplomerad partneringledare på Rotpartner.

– Vårt sätt att se på ledarskap, att locka fram människors bästa sidor, gör att det ligger nära till hands för oss att jobba med samverkansprojekt, säger Fredrik Olsson.

Att ha ett byggprojekt i samverkan innebär att alla som är delaktiga i projektet bidrar till det – i första hand. Förstudier och programhandlingar görs tillsammans och man har ett gemensamt ekonomiarbete med öppen redovisning och gemensamma inköp. Rotpartner går dock längre.

– Ett bra samverkansprojekt är så mycket mer än en avtalsform. Det är ett systematiskt sätt att jobba med människors kompetenser. Den stora vinningen är när alla verkligen kan kanalisera kraften åt samma håll och när alla fullt ut i alla led – även underentreprenörer – vet vilket mål man har. Då är det mycket lättare att få folk att jobba tillsammans och få ett lyckat resultat, fortsätter Fredrik Olsson.

Större projekt med mer ekonomiska risker och oklarheter och där det behövs många kompetenser i tidigt skede är tillfällen att fundera på att samverka. Som konsultföretag kan Rotpartner ta en neutral roll som samverkansledare och agera och tänka fritt för att skapa ett fungerande samarbete mellan parterna.

– När alla använder sin kapacitet till att skapa de mest lyckade projekten – och inte de mest lyckade projektresultaten för sig själv – så blir det lustfyllt och konstruktivt. Vi tror att verkliga samverkansprojekt kan göra byggbranschen attraktiv för nästa generation. Det känns väsentligt och något vi på Rotpartner vill vara med och bidra till, avslutar Fredrik Olsson.

Kursen till diplomerad partneringledare hölls av Byggherrarna i samarbete med Prolog.