Rotpartner topprekryterar och stärker sin position inom samverkansprojekt

I början av året lanserade Rotpartner sin tjänst Samverkansledare/ Partneringledare. Nu tar man nästa steg i satsningen och rekryterar två tunga namn inom området, Berndt Spångberg och Tobias Nordlund, med målet att vidareutveckla tjänsten.

– Berndt och Tobias har stor erfarenhet av samverkansprojekt och vi delar bilden av att det finns en spännande utvecklingspotential inom området som vi nu tillsammans kommer att ta tag i, säger Fredrik Olsson, koncernchef på Rotpartner.

Tobias Nordlund är civilingenjör och tidigare regionchef i Göteborg på Prolog. Han är engagerad i forskningen på bl a Chalmers kring hur ledarskap påverkar produktiviteten och effektiviteten och är också en av författarna till boken ”Tillsammans för en bättre slutprodukt”.

 – Samverkan handlar inte bara om att lösa de tekniska problemen utan även ledarskapsutmaningarna. Den öppna dialogen som kännetecknar Rotpartner tilltalar oss och den går i mycket hand i hand med vad ett samverkansprojekt behöver, säger Tobias Nordlund.

 Berndt Spångberg är beteendevetare i grunden med mångårig erfarenhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, ledningsgruppsutveckling och även individuell chefshandledning, bl a ifrån NCC och nu senast ifrån Prolog.

 – Det finns ett synsätt idag att samverkan är ett koncept där du checkar av att du genomfört vissa moment. Det är synd, för om du ska få ut något som har verklig betydelse för resultatet så behövs det en förståelse för att samverkan är ett mindset, förklarar Berndt Spångberg.

 – Kombinationen av Berndts och Tobias olika kompetenser och erfarenheter inom beteendevetenskap, ledarskap och samverkan kommer att gagna våra uppdragsgivare på flera sätt. Förutom att vi utvecklar själva tjänsten så kommer vi även utveckla våra medarbetare internt så att de blir ännu bättre både på att samverka och leda projekt i samverkan, avslutar Fredrik Olsson.