Historiska fabriksbyggnader ska få nytt liv i en av landets modernaste stadsmiljöer.

Stora, vackra, gamla fabrikslokaler skvallrar om det som en gång varit. I 300 år tillverkades det papper här vid forsen som fortfarande går genom området. Nu ska då få möta nu.

MölnDala Fastighets AB planerar nämligen en omfattande omvandling av området Forsåker i Mölndal till en spännande och modern stadsmiljö där vissa äldre byggnader kommer rustas upp för att bevara platsens själ.

Vi fick en förfrågan om att göra en statusbesiktning och förstudie på en av dessa byggnader. Vi tittade på befintlig status och kom med förslag på åtgärder. Nu har vi fått utökat förtroende och förfrågan om att titta på ytterligare tre byggnader. Kul!

– När man tittar på potentialen för det här området så ser det riktigt spännande ut. Det är väldigt vackra fastigheter om man bortser från skicket de är i idag. Just nu hjälper vi till att titta på hur man kan bevara dem och vad nästa steg skulle kunna vara i det arbetet, förklarar Daniel Olsson projektledare på Rotpartner.

Än är allt i ett tidigt skede men håll ögonen på Forsåker, det är ett av de största bygg- och stadsutvecklingsprojekten i Västsverige de närmaste 10 åren. Här kommer det när allt är klart finnas över 3000 bostäder, tusentals arbetsplatser och lokaler för både handel, service, utbildning och kultur.