”Får du som medarbetare chans att välja dina projekt så vinner alla på det.”

I höstas så tog Daniel Olsson över vd-rollen för Rotpartner i Göteborg med uppdraget att lägga fullt fokus på att utveckla kontoret. Inte minst inför de stora stadsutvecklingsprojekt som staden har framför sig. Så här knappt sex månader senare är det dags för en första avstämning.

– Nu tycker jag att jag har hittat mitt sätt att jobba. Vi har en ny organisation i alla led och för att ge medarbetarna en bra start har jag försökt se till att ha mycket närvaro på kontoret och finnas till hands. Jag har framförallt lagt en hel del tid på att teamledarna ska känna sig trygga i sin roll så att de i sin tur ska bli bra ledare för sina team.

I samband med att Daniel blev vd så genomförde vi en stor omorganisation på Göteborgskontoret. Ny vd, nya team och nya teamledare. Och det i ett läge när det är mycket hård konkurrens i branschen om de bästa medarbetarna.

– Det är min utmaning att både rekrytera rätt personer vid rätt tillfälle och behålla dem. Men vi är ett tillväxtföretag så vi jobbar aktivt med att varje medarbetare tar tydliga kliv i sin utveckling. Jag har lyckats hitta flera teamledare internt, medarbetare som vill ha nya utmaningar och som tagit chansen. Det har blivit riktigt bra, det gör mig stolt att vi har så engagerad personal.

Förutom att ändra en del i interna strukturer t ex vid möten och skapa naturliga forum för alla vardagsfrågor så har Daniel också startat en intern ”reklamkampanj” för nya projekt. En plattform för att visa upp för de anställda vad som är på ingång.

– Vi får väldigt många spännande förfrågningar från kunder och jag tror stenhårt på att om du som medarbetare får en chans att påverka vilka uppdrag som du ska jobba med så för man med sig mycket positiv energi in i projektet. Och det vinner alla på, avslutar Daniel.