HyresgästgodkännandeBoende i en hyresfastighet har rätt till inflytande över sitt eget boende och den fastighet de hyr sin bostad i. En av de viktigare punkterna i hyreslagen vad gäller hyresgästernas inflytelserätt är att alla större renoveringar som leder till en klart förbättrad standard eller som leder till att lägenheterna förändras i en hyresfastighet måste godkännas av hyresgästerna. Det kallas för ett hyresgästgodkännande. Enda undantaget är om lägenheterna är i så dåligt skick att renoveringen syftar till att ge hyresgästerna en bostad med lägsta godkända standard. Andemeningen med ett hyresgodkännande är att en standardhöjande renovering ofta leder till en ökad hyra, en kostnad alla kanske inte klarar av att betala.

Ett hyresgästgodkännande gäller både standardhöjande renoveringar i lägenheterna och i allmänna utrymmen. Det kan gälla allt från en badrums- eller köksrenovering till upprustandet av tvättstugor. När det gäller lägenheters renovering ska var och en av hyresgästerna godkänna den renovering som påverkar den bostad som de bor i. När det gäller allmänna utrymmen ska minst hälften av de hyresgäster som bor i fastigheten godkänna renoveringen.

Inför en renovering ska fastighetsägaren gå ut med utförlig information till alla berörda parter och även begära ett hyresgästgodkännande. Godkännandet ska ske skriftligt för att vara giltigt. Om alla hyresgäster inte godkänner renoveringar av lägenheterna till en högre standard måste fastighetsägaren vända sig till hyresnämnden.

Det är hyresnämnden som fäller det slutliga avgörandet om renoveringen ska godkännas eller inte. Detsamma gäller om mindre än hälften av alla hyresgäster motsätter sig en renovering i allmänna utrymmen. Åtgärden kommer att godkännas om det finns goda skäl för det och att renoveringen inte kan anses oskäligt gentemot hyresgästen. Det är något som ofta sker när fastighetsägaren ansöker om tillstånd, vilket gör att hyresgästgodkännandet inte har en så stark påverkan på slutresultatet före en ombyggnation som det verkar.