Hus AMAFör att veta hur en konstruktion ska se ut och hur den tekniskt ska lösas har branschföretagen tillsammans med experter utverkat en omfattande regelbok: Hus AMA. Här beskrivs alla väl beprövade tekniska lösningar vad gäller byggnationer på och i ett hus, som kan anses som godkända.

AMA hus ges ut av Svensk Byggtjänst, det ledande informationsföretaget för byggnationer i Sverige. Förkortningen AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och dokumentet är till för att beskriva hur en husbyggnation bör gå till i alla dess delar. Hus AMA kan ses som den branschöverenskommelse som gäller vid byggnationer av och i ett hus, Dokumentet utvecklas med hjälp av experter, som skapar beskrivningar av de tekniska lösningar som finns. Dessa texter sänds sedan på remiss till flera olika företag och organisationer inom byggbranschen. Först därefter publiceras beskrivningarna.

I Hus AMA gås alla rekommenderade tekniska lösningarna igenom vad gäller konstruktioner av olika tänkbara material. Även materialhantering före och efter byggnationen gås igenom. Tack vare en återkommande revidering finns även de nyaste materialen med i beskrivningarna. Hus AMA är således den handbok som gäller när det kommer till att avgöra om en konstruktion är hållbar och enligt regelverket eller inte. Den används också som underlag vid upprättandet av tekniska beskrivningar. Beskrivningarna kompletteras då med hänvisning till det kapitel som det refereras till i Hus AMA. Du hittar Hus AMA 11 på nätet eller i form av broschyr.