GårdsbjälklagSom vilket bjälklag som helst är gårdsbjälklaget en del av den bärande konstruktionen i fastigheten, närmare bestämt för gårdsutrymmena. Namnen på de olika bjälklagen ges utefter vilken funktion den fyller. Ett gårdsbjälklag är ett bjälklag som ligger under storstädernas innergårdar. Det är vanligt att bjälklaget ligger ovan en underjordisk parkering eller andra håligheter i marken. Gårdsbjälklaget i en fastighet kan vara tillverkad i trä, betong eller hålsten. Det är även mycket vanligt att gårdsbjälklaget innehåller stålkonstruktioner. Dessa stålbalkar är då ingjutna i betong.

Det är en hållbar konstruktion som dock har en del risker. I vissa fastigheten, främst de som byggdes under 20- och 30-talen har fuktkkänsliga byggmaterial använts för ingjutningen av gårdsbjälklagets ståklkonstruktion vilket leder till att fukt ansamlas. Det gäller särskilt när tätskiktet ovanför gjort sitt och börjar släppa igenom fukt. Fukten kan i sin tur angripa stålkonstruktionen och få den att korrodera. Det underminerar hela innergården och gården måste renoveras.

Problem med gårdsbjälklaget syns framför allt och i början i det utrymme som ligger under själva gårdsbjälklaget. När färgen flagnar på väggarna, vatten börjar läcka in och sprickor i betongen syns på bjälklagets undersida är det hög tid att renovera bjälklaget och tätskiktet ovanpå. Ett ras kan ge mycket stora konsekvenser, och innebär en stor kostnad för fastighetsägaren.