GarantibesiktningNär en om- eller nybyggnation färdigställts gäller en lagstadgad garanti vad gäller entreprenaden i två år. Garantin innefattar fel och brister som kan uppkomma på fastigheten som orsakas av entreprenaden. Garantin ger husägaren ett gott skydd och ställer entreprenören som ansvarig för det arbete som utförts. Åtgärderna för att reparera skadan ligger på entreprenörens bord och det ska inte kosta husägaren någonting. Det gäller bara att upptäcka bristerna inom den tid som garantin gäller. Annars kan det vara svårt att hävda sin rätt.

De fel på konstruktion, material eller arbetssätt som upptäcks efter garantitiden går i allmänhet inte att få åtgärdade kostnadsfritt. För att hävda sin rätt och få rättning är det då upp till husägaren att bevisa att entreprenören varit vårdslös i sitt arbete. Det är mycket svårt, och ofta en omöjlig process att vinna. En besiktning inom tiden för entreprenadgarantin upptäcker i princip alla brister i tid.

När entreprenadgarantin börjar löpa ut är det därför viktigt att genomföra en garantibesiktning. Garantibesiktningen är ett säkert sätt att gå igenom huset bit för bit, och dubbelkolla att allt står rätt till. Besiktningen genomförs från tacknock till grundstenar av en oberoende besiktningman. Alla brister och avvikelser som besiktningsmannen upptäcker protokollförs. De fel och brister som kan belastas entreprenören ska sedan skyndsamt åtgärdas av entreprenören själv, utan att det kostar husägaren någonting.