FTX - aggregatEtt FTX-aggregat är ett värmesystem som kan kopplas till ett ventilationssystem i huset. Förkortningen står för Frånluft, Tilluft och Värmeväxling (X). Värmeaggregatet är en form av värmeväxlare och bygger på uppväxling av värmen från luft till luft.

Ett FTX-aggregat kräver ett genomtänkt ventilationssystem i huset. I vanliga fall innebär det att tilluften sker i boningsrum, och utluften tas från kök och badrum i särskilda kanaler. Den luft som används som värmemedium för värmeväxlaren är den utluft som kommer från huset. Inluften som värms upp kommer utifrån. Det är således inte samma luft som roterar i huset, utan ny luft som värms upp.

Det finns två typer av FTX-aggregat. De kan bestå av en plattvärmeväxlare eller en roterande växlare, där den roterande ofta ses som mer effektiv. Aggregaten kan placeras på tak eller vägg eller till och med i källaren, beroende på hur ventilationssystemet är placerat i huset. Det är viktigt med placeringen, med tanke på att värmeväxlaren låter något. FTX-aggregat är mycket effektiva då den nyttjar redan uppvärmd luft från huset för att värma inkommande luft. Det gör också att luftvärmepumpen fungerar oavsett vilken temperatur som råder utomhus.

En installation av ett FTX-aggregat kan leda till stora besparingar för uppvärmningskostnader av ett hus. Till det kommer att den luft som strömmar in i huset blir fräsch och ren tack vare det faktum att all luft som kommer in filtreras i FTX-aggregatet. Moderna FTX-aggregat kan även användas för luftkonditionering på sommaren för sval luft.