FönsterbyteGamla fönster ser inte bara tråkiga ut, de är också energibovar. Om fönstret är i riktigt dåligt skick kan det också orsaka fuktskador som sprids i fasad och konstruktion. Då finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Med tiden måste ett fönsterbyte ske i bostaden, för att hålla värmen och för att hålla energikostnaderna ner. Ett fönsterbyte innebär normalt sett ett byte av hela karmen, samt fönster inklusive fönsterbågar. Ibland behöver inte hela fönstret bytas ut. Det kan ibland räcka med ett byte av fönsterglas alternativt fönsterbågar. Allt beror på i vilket skick fönstret är i.

Moderna fönster tillverkas i trä, PVC och/eller aluminium. De klassiska fönstren är tillverkade i trä, men har den nackdelen att de åldras relativt snabbt och att de kräver sitt underhåll. Moderna PVC-fönster är energieffektiva och underhållsfria. Däremot har de inte riktigt samma utseende som traditionella träfönster. Detsamma gäller aluminiumfönster. Det finns även trä- respektive PVC-fönster med aluminiumprofiler som ger extra skydd mot väder och vind.

Vid ett fönsterbyte är det också värt att titta lite närmare på vilken typ av glas som fönstret ska hålla. Det finns så kallade isolerglas, vanliga fönsterglas, tvåglasfönster, treglasfönster samt en kombination av dessa. De tillverkas mer eller mindre välisolerade och bullerdämpande allt efter behov. Öppningsfunktionen, mittpelare och andra utsmyckningar är också detaljer som gör helheten. Nya fönster som skiljer sig i utseende från de gamla kan ge huset ett helt nytt utseende, på gott eller ont.

Ett fönsterbyte till energifönster med lågt u-värde kan ge en rejäl energibesparing i ett hem. Även om ett fönsterbyte är förenat med en stor kostnad, är det ofta värt pengarna på längre sikt.