FasadrenoveringFasaden är tillsammans med taket husets ytterrock och skydd mot väder, vatten och vind. Den får utstå en hel del påfrestningar och skyddet slits med tiden ned. Det gäller både stenhus och trähus, oavsett om det handlar om en putsad fasad eller en träfasad.

En träfasad blir med tiden alltmer rutten. Även om huset är välmålat kan fukt och smuts tränga in i brädorna och få dem att bli porösa och mögla. Det i sin tur leder till att fukten börjar krypa inåt i huset. Den putsade fasaden börjar med åren att flaga och vittra.

Vid en fasadrenovering gås varje del av fasaden igenom och alla delar som är av dålig kvalitet byts ut. Ibland räcker det med att byta ut vissa delar och att underhålla målningen. Hur stor en fasadrenovering blir, beror på det skick som ytmaterialet håller. Ibland krävs en total omputsning av huset, och det händer att det är enklast och billigast att byta ut hela träpanelen med inkluderande målning. Det finns då också möjlighet att byta det material som fasaden är byggd med. Många väljer till exempel att byta ut gamla eternitplattor mot en vacker träpanel när fasaden väl behöver renoveras. Det kan också löna sig att se över isoleringen och energieffektiviteten i huset inför en fasadrenovering. En tilläggsisolering kan löna sig när fasaden ändå ska gås igenom ordentligt.

Resultatet av en fasadrenovering är inte bara ett trevligt, vackert och välmålat hus. Det är också ett hus som verkligen har förmågan att stå emot väder, vindar och vatten.