EnergieffektiviseringEn tredjedel av all energi som förbrukas i det här landet används av de privata hushållen. Av all denna energi, går det mesta åt till uppvärmning av boytan. Ett effektivt nyttjande av energin för uppvärming av huset sänker behovet av energi i form av el och andra värmekällor rejält. Det sänker driftskostnaderna av huset och är positivt för miljön.

Ett energieffektivt hus innebär ett hus som nyttjar varje watt maximalt. Det innebär att det inte sker något slöseri vad gäller elektricitet eller andra energiformer i huset, det är så energisnålt som det bara är möjligt. Som byggnadsteknisk lösning är hus med energieffektivisering en ganska ny företeelse, men de har kommit att bli mäkta populära. Det beror inte minst på de minskade omkostnaderna för uppvärmning som husen har.

Energieffektivisering bygger på återvinning av energi i form av värme i huset. Istället för att släppa ut värme som stiger uppåt och genom huset, leds värmen tillbaka in i huset igen. Isoleringen i väggar, golv och tak är också mycket viktig för att klara en rejäl energieffektivisering. Uppvärmningen sker med hjälp av avancerade luftåtervärmningssystem. I den ultimata konstruktionen värmer huset sig själv, tack vare konstruktionen och de invånare som finns i huset. Dessa hus kallas ofta för passivhus. Om de ändock behöver tillskott av värme för att hålla temperaturen kallas huset för lågenergihus.