EnergibesparingEn energibesparing handlar om att minska kostnaderna för den energi som förbrukas i ett hus eller en fastighet. Besparingen kan bestå av små förändringar, eller större renoveringar som leder till att till exempel den enerig som krävs för att värma upp huset minskar.

Det finns en mängd sätt att utföra en energibesparing på. Det kan handla om att bli medveten om hur och till vad energin används. Att släcka lampor i rum som inte används och att minska temperaturen i huset under kalla vinternätter är ett sätt.

Det mest effektiva är ofta att genomföra en energirenovering. Då byggs huset om för att bli mer värmehållande och kraven på energitillförsel för uppvärmning minskar. Det är en god investering på lång sikt, både för den egna ekonomimn och för den natur som omger oss. En energirenovering kan också handla om att att skaffa ljusreläer som reagerar på ljus och/eller tid, ekosmarta kranar för vattentappningen i huset och att byta ut gamla energikrävande vitvaror till nyare och energisnålare alternativ. Alla dessa insatser kan leda till en stor energibesparing i ett hus.