ElsystemetI vårt moderna samhälle, och särskilt i våra bostäder, är vi helt beroende av ett väl fungerande elsystem. Nästan allt i våra bostäder drivs idag med el på något sätt. Kök med alla vitvaror, tvättutrymmen och givetvis lampor är alla strömdrivande. Men även hissar, säkerhetslås, tidskoder, larmsystem, värmepumpar, varmvattenberedare och cirkulationssystem är helt beroende av ett väl fungerande elsystem.

Säkerheten i elsystemet är ytterst viktigt. För det första måste det vara tillförligtligt. Ett felaktigt elsystem eller skador på dito kan orsaka skador på person i form av stötar, och/eller orsaka bränder. Överslagsskydd, uppdaterade säkringsskåp, bra ledningar och en kontinuerlig översyn av elsystemet och den standard det håller är självklarheter för att strömmen ska kunna levereras dit den ska när den ska. De allra flesta bostäder av nyare modell har också fullgoda elsystem. Men många äldre hus har svaga länkar i elsystemet. Här kan vissa delar ha bytts ut vid renoveringar, medan andra lämnats orörda allt för länge. För att säkra upp elsystemet är det vitkigt med en grundlig inventering från inkommande mätstation till lägenheterna.

Men ett bra elsystem är mer än bara säkert. Genom en mängd olika tekniska lösningar kan ett riktigt effektivt och energismart system byggas. Dessa system sparar många kronor i form av energiförbrukning i en fastighet. Det gäller både de elsystem som också inbegriper uppvärmning av en bostad, och de elsystem som inte gör det. Att gå igenom elsystemet kan därför inte bara rädda huset och personer i det från skador. Det kan löna sig i form av bättre totalekonomi i huset också.