Bisfenol A – ReliningÄmnet bisfenol A är ett ämne som återfinns i en mängd olika produkter vi dagligen omger oss med. Det är en av världens vanligaste plastkemikalier. Förr kallades gärna plasten oförstörbar, och det säger en del om hur tåligt materialet är. Husgeråd tillverkade av plast, returflaskor, rör och till och med kvitton är ofta tillverkade av plaster som innehåller Bisfenol A.  Det är också ett ämne som är vanligt förekommande vid relining av stammar i en fastighet. Relining är ett sätt att ”laga” stammen från insidan. Genom att lägga på en ny inneryta på ett rör kan mindre sprickor och skador lagas, vilket gör att stammen håller längre. Ofta används ett epoxy som innehåller just bisfenol A.

Det finns däremot en avigsida med bisfenol A. Då ämnet är förvillande likt kroppens egna hormoner vilket kan påverka vår hälsa. Det är framför allt våra könshormoner som blandas ihop med bisfenol A av kroppen Det gör att fortplantningsförmågan kan försämras om en individ utsätts för medlet. Det har föranlett att ett förbud diskuterats. Sedan sommaren 2011 får bisfenol A inte användas vid tillverkning av nappflaskor.

Den stora diskussionen har också lett till att branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Svenskt Vatten samt internationella Chem Sec varnar för att använda tätningsmedel med Bisfenol A för relining. Det finns en dokumenterad fara i att ämnet läcker ut i det vatten vi så småningom kommer att dricka igen. Hur stor denna fara är vid relining är dock inte ännu utredd.