Underhållsplan

Din fastighet har ett stort värde. Och genom att ha en underhållsplan ser du till att värna om den tillgången. Kort sagt handlar den här tjänsten mycket om att göra rätt sak i rätt tid för att spara pengar.

Men så som vi ser på det handlar det också om att se till att öka värdet, både för dig som ägare och för dina hyresgäster, när möjligheten ges. Att utnyttja när det går att samordna åtgärder och kanske utveckla fastigheten samtidigt, men även ha koll på när det faktiskt visar sig att en åtgärd med fördel kan skjutas fram en tid. Att helt enkelt vara förutseende.

En underhållsplan ska vara ett levande dokument – utifrån vårt sätt att se på den – som regelbundet uppdateras inför varje nytt budgetår för att ge dig kontroll. Det betyder inte att du därmed behöver anlita oss varje år, det räcker att planen blir mer grundligt genomarbetad vart 2-3:e år. Din fastighet består nämligen av en hel del olika delar, med olika livslängd och underhållsbehov. Och förutsättningarna kan förändras med tiden. Låter du något vara tills det akut måste åtgärdas kan det innebära stora merkostnader och du kanske även måste åtgärda sådant du egentligen inte hade behövt – om du hade haft en uppdaterad plan.

Vi har lång erfarenhet av både statusbedömningar och underhålls- och konditionsbesiktningar för alltifrån små bostadsrättsföreningar till stora kommersiella fastighetsägare och kan upprätta underhållsplaner för en enstaka fastighet eller hela ditt fastighetsbestånd. Ambitionsnivån diskuterar vi fram tillsammans utifrån vad du vill åstadkomma men ett vanligt upplägg är t ex ett huvuddokument med en teknisk beskrivning i både text och bild och där statusen på byggnadsdelar, installationer mm framgår. Och hur vi ser på underhållsintervallen. Till det får du också en övergripande Excel-fil där samtliga delar finns med. Hur stora eller många de är, nyckeltal som kr/m² och kr/st och den totala kostnaden för de kommande underhållen år för år.

En sådan här plan handlar främst om de närmaste 15 åren. Sen brukar vi även ta med åtgärder som krävs inom 15-30 år som en förväntad kostnad. Och till det lägger vi också ofta till åtgärder som är bra att ta med i ett ännu längre perspektiv som kommande åtgärder men utan kostnadsuppgift. På så sätt får du struktur och kan även planera och spara till de stora åtgärderna i god tid.

Du får gärna höra av dig till oss så kan vi berätta mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.