Projekteringsledning

Projekteringsledning handlar om att följa upp så att projekteringen går enligt plan och rätt kompetens blir tillsatt. Så som vi ser på det så handlar det också mycket om att se till helheten – och att vara duktig på att kommunicera. Som din projekteringsledare bevakar vi dina intressen och ser till att de insatser som görs anpassas till dina ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav. Vi är med i hela processen och hjälper projektledaren under själva projekteringen så att det blir en genomarbetad planering som blir väl genomförd. Nedan kan du läsa mer kring olika tjänster som kan vara aktuella för dig. Du får också gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U

En viktig del i ditt byggprojekt är arbetsmiljön. Som byggherre behöver du utse både BAS-P och BAS-U. Det vill säga byggarbetsmiljösamordnare både...

En viktig del i ditt byggprojekt är arbetsmiljön. Som byggherre behöver du utse både BAS-P och BAS-U. Det vill säga byggarbetsmiljösamordnare både för planering och projektering och för själva utförandet. De har ett stort ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Vi är utbildade inom byggarbetsmiljösamordning och har certifierade BAS-P och BAS-U. Men framförallt är en av våra värdegrunder på Rotpartner ”Omsorg i alla lägen”. Vi bryr oss om människor, det gäller inte minst deras arbetsmiljö. När vi tar oss an ett projekt så ser vi tidigt till att arbeta in en god och säker arbetsmiljö. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Cad-samordning

Skapa struktur för att säkra kvaliteten, det är egentligen vad vår tjänst CAD-samordning handlar om. När du startar ett projekt så skapas det en ny...

Skapa struktur för att säkra kvaliteten, det är egentligen vad vår tjänst CAD-samordning handlar om. När du startar ett projekt så skapas det en ny konsultgrupp, ofta med varierande erfarenheter. För att projekteringen ska fungera utan störningar kräver det att alla i konsultgruppen arbetar på ett strukturerat sätt. Ledtiderna är korta och till det kommer det ny teknik, det i sin tur kräver god samordning av digitalt ritningsmaterial på ett korrekt sätt. Vi har stor erfarenhet av projektering och CAD-hantering och hjälper dig se till att CAD-samordna så att projektets alla olika discipliner levererar handlingar av likvärdig kvalitet. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Installationssamordning

När mycket ska hända på kort tid med flera inblandade inom installationsarbeten så är det lätt att problem uppstår. Inte sällan är det brist på pla...

När mycket ska hända på kort tid med flera inblandade inom installationsarbeten så är det lätt att problem uppstår. Inte sällan är det brist på plats, något visar sig kanske vara felplacerat eller så krockar två arbeten plötsligt med varandra. Vi kan hjälpa dig att samordna installationerna så att samtliga går att utföra som tänkt. Krockar och misstag minimeras och kostnaderna hålls nere. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.