Kvalitets- & Miljöledning

Lever du som du lär? Idag förväntas ett modernt företag vara ansvarstagande och ha en miljömedvetenhet. Samhället och myndigheter ställer sina höga krav men minst lika viktigt är de löften som dina medarbetare och dina kunder förväntar sig att ditt företag lever upp till. Helt enkelt för att företaget har förbundit sig till det genom t ex uttalade kvalitets- och miljöpolicys.

Ett levande kvalitets- och miljöarbete är med andra ord en del av styrningen i vardagen. Och bör därmed också vara en del av ditt byggprojekt, oavsett om vi hjälper er med en miljöklassificering eller inte. Vi kan hjälpa dig att styra och leda uppföljningen av projektörernas och byggentreprenörernas kvalitets- och miljöarbete så dina förväntningar och ledningssystem efterlevs enligt de överenskommelser som finns. Det kan vara på en övergripande eller på en detaljerad nivå. Det avgör du.

Vi tror på att skapa en bra balans mellan en god struktur och en god projektgruppskultur. Och vi ser därför också till att entreprenörerna inte bara vet om utan får förståelse för vad det är du vill åstadkomma och varför det är viktigt för dig. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer om allt det här, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.