Byggledning och kontroll

Det är en sak att veta vad man ska åstadkomma, en annan att få människor att både förstå varför och vilja ge lite extra för att nå dit.

   Ibland kan en kaffe och bulle vara svaret. 

   Som byggledare leder vi det praktiska arbetet på byggarbetsplatsen. Och något av det första vi gör är att hålla i ett projektgenomgångsmöte där alla som kommer finnas med i det fysiska byggarbetet deltar. Vi tror på att skapa förståelse för vad vi tillsammans ska åstadkomma. Och framförallt varför det är viktigt för dig som uppdragsgivare.

    En bra start ska inte underskattas.
    När människor ser helheten och förstår sin roll och betydelse i den så händer det saker. Hantverkare kommer med förslag om innovativa idéer som effektiviserar. Arbetet flyter på. Sådant som är extra viktigt för dig, dina värderingar – som kanske miljömedveten avfallssortering – respekteras, eftersom man förstår dem. Människor agerar som ett lag, och trivs.

Resultatet blir bättre. Och slutbesiktningsanmärkningarna minimala.

    Ibland går vi ett steg längre och startar projektet med ett provmontage. Vi kontrollerar att de metoder och material som valts fungerar som det är tänkt och att entreprenören har förstått hur arbetena ska utföras.

    Som byggledare träffar vi leverantörer och håller i protokollförda byggmöten. Vi stämmer av alla kostnader kontinuerligt, diskuterar ordningsfrågor, ser till att tidplanen hålls och säkerställer att du får det som du beställt. Vi kontrollerar också löpande arbetet på plats så att det utförs på rätt sätt och ser till att besiktningar genomförs vid rätt tidpunkt.

   Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer om allt det här, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.